About (về ixij ư?)

Nói gì nhỉ?

Cười trong mọi tình huống! Cười buồn, cười vui vẻ, cười dung thứ, và có cả đôi khi cười khinh bạc trước cường quyền và bạo chúa! :)

Xưa thì “luôn đi loanh quanh cho đời mỏi mệt!” – Nay thì “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?” (Một Cõi Đi Về – TCS)

Xưa thì “nhiều khi muốn đi về con phố xa” – Nay thì đã “quay về (hẳn) ngồi yên dưới mái nhà” (Lời Thiên Thu Gọi – TCS)

Xưa thì “Đời vẽ tôi tên mục đồng, Rồi vẽ thêm con ngựa hồng…” – Nay thì “Đời đã cho tôi một ngày, nhìn thấy gian manh loài người, từ đó tôi  … ” (Chỉ Có Ta Trong Cuộc Đời  – TCS)

Xưa “đường ta đi đắng cay còn nghìn trùng!” – Nay đường ta đi vẫn là “Con Đường Hy Vọng” (Đường Hy Vọng – Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận – nhạc Cao Huy Hoàng)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s