Tuyên bố báo chí về chuyến thăm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Báo cáo viê n Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

Post lại từ basam

United Nation Human Rights

Heiner Bielefeldt

StatementVietnameseVersion31July2014-page-001StatementVietnameseVersion31July2014-page-002StatementVietnameseVersion31July2014-page-003Page 4P5P6P7P8P9p10P11P12P13

Nguồn: StatementVietnameseVersion31July2014

Advertisements

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, dân chủ, nhân quyền, xã hội and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s