Viết ngắn của TS. Nguyễn Hưng Quốc : QUÁN TÍNH VÀ SỢ HÃI

Nguồn facebook Nguyễn Hưng Quốc

QUÁN TÍNH VÀ SỢ HÃI

Trong đời sống chính trị, đáng sợ nhất là quán tính: Ngay cả những kẻ bị áp bức và bóc lột nặng nề nhất cũng quen dần với cảnh nô lệ của mình, từ đó, sợ hãi mọi sự thay đổi. Tất cả các tên độc tài đều đầu tư sự nghiệp của chúng trên cái quán tính và tâm lý sợ hãi ấy.

PHẢN BỘI

Bất cứ tên độc tài nào cũng là một tên phản bội. Để lên nắm quyền một cách tuyệt đối, bao giờ hắn cũng nhờ vào hai yếu tố từ bên ngoài: Thứ nhất, sự tự do, với mức độ nào đó, của xã hội cũ, đặc biệt trong lãnh vực ngôn luận, nhờ thế, hắn có thể tuyên truyền và tập hợp lực lượng; thứ hai, đám đông dân chúng ủng hộ hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn, có khi góp cả xương máu của mình để cho hắn thành công. Đến lúc có quyền, hắn loại trừ tất cả các quyền tự do ngôn luận của mọi người, trừ hắn; và hắn cũng quay lại chà đạp lên tất cả những người từng ủng hộ hắn, xem họ như những tên nô lệ. Cuối cùng, thứ ba, các tên độc tài còn phản bội ở một điểm khác: Trước, chúng dùng lý tưởng để cướp đoạt quyền lực; nhưng, sau, khi đã có quyền lực rồi, chúng quay lại chà đạp lên mọi lý tưởng mà chúng từng hứa hẹn, thậm chí, có lúc, ít nhiều tin tưởng.

QUÊN VÀ THA THỨ

Người Việt Nam thường mau quên nhưng lại ít biết tha thứ. Hậu quả của tật hay quên là thiếu sự sâu sắc, của việc ít biết tha thứ là thiếu sự cao thượng. Một dân tộc chỉ thực sự mạnh mẽ khi làm ngược lại: Sẵn sàng tha thứ nhưng vẫn không quên, không bao giờ quên những vết thương người khác đã gây ra cho mình.

RỦI RO

Chính quyền Việt Nam hiện nay đang chơi hai canh bạc đầy rủi ro, thậm chí, dại dột: Thứ nhất, họ tiếp tục ve vãn và trì hoãn mọi phản ứng đối với các hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc trong khi đó Trung Quốc không cần gì hơn ngoài hai thái độ ấy từ phía Việt Nam để đặt Việt Nam và cả thế giới vào một tình thế đã rồi: Biển Đông mặc nhiên là của họ. Thứ hai, họ tiếp tục sử dụng các biện pháp trấn áp thô bạo để dập tắt lòng yêu nước của dân chúng trong khi đó, chính lòng yêu nước của dân chúng là điều họ cần nhất nếu Trung Quốc, vì một toan tính nào đó, trực diện tấn công Việt Nam.

Advertisements

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, dân chủ, nhân quyền, xã hội and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s