Thái Bá Tân – Thơ : NGHE TIN MẸ BLOGGER TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU

Nguồn chuyenhoavietnam

Thái Bá Tân

1
Không thể nào có chuyện
Đảng, nhà nước vô can
Khi người dân quẫn bách,
Tự thiêu rồi chết oan.

Ai phải chịu trách nhiệm?
Ai hàng ngày đến nhà
Bắt nạn nhân mắng chửi
Và nói xấu con bà?

Ai sai bọn mật thám,
Sống bằng tiền của dân,
Bám theo bà từng bước,
Cả xa cũng như gần?

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

2
Chúng mày nhìn cho kỹ,
Bọn công an, cá chìm.
Mẹ chúng mày cháy đấy.
Hay chúng mày không tim?

Ai nuôi chúng mày lớn,
Cho áo mặc, cơm ăn,
Để mà theo bọn ác
Quay lại đánh người dân?

Trời có luật nhân quả.
Người có luật của Người.
Hay chúng mày không sợ
Luật Trời và luật Người?

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

3
Tiên sư thằng nhà nước
Tìm cách o ép dân.
Nhà nước mà như thế,
Thì biến, tao không cần!

Tiên sư bọn dối trá,
Tiên sư thằng chính quyền.
Con giun bị xéo mãi
Sẽ có lúc vùng lên.

Mời đảng, mời nhà nước,
Mời chính quyền, công an,
Hãy giỏng tai, mở mắt
Để nghe lời dân oan:

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

Hà Nội, 30. 7. 2012

Advertisements

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, nhân quyền, văn nghệ, xã hội and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Thái Bá Tân – Thơ : NGHE TIN MẸ BLOGGER TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU

  1. Pingback: Tưởng Năng Tiến : Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An « Chuyển Hóa

  2. Pingback: S.T.T.D Tưởng Năng Tiến : Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An « 01xi's Blog

  3. Pingback: S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An « Quảng Ngãi Nghĩa Thục

  4. Pingback: Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến – Công an văn hóa & văn hóa công an « Sáng Tạo

  5. Pingback: Tưởng Năng Tiến – Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA – HOA KỲ

  6. Pingback: VIỆT NAM NGÀY NAY (kỳ 4) « Vũ Thất

  7. Pingback: Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An « sổ tay thường dân

  8. Pingback: Tưởng Năng Tiến – Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An « Dân Luận

  9. Pingback: Tưởng Năng Tiến – Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA – HOA KỲ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s